Ar projekta atbalstu 2014. gadā īstenotas šādas aktivitātes (uzskaitītas lielākās)